Sprey Poliüretan Köpük Nedir?


Sprey poliüretan köpük; uygulama yüzeyine yüksek basınçlı sprey köpük makinesi vasıtasıyla püskürtülen sıvı poliüretan köpük malzemesinin kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerinin tamamen yok edildiği, birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar şişerek poliüretan köpük halini alan çok düşük ısı iletimi değeri saye-sinde dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesidir. Sprey köpük tek malzeme ve tek uygulama ile (formül ve projeye bağlı olarak) 3-4 yalıtım malzemesinin (ısı yalıtımı ürünleri, hava bariyerleri, buhar geciktiricileri, sızdırmazlık ürünleri) yerini alabilir. Püskürtme poliüretan köpük uygulaması hızlı ve zahmetsizdir. Günde 500-1,500 m² alanın ısı yalıtımı kaplaması yapılmasına olanak sağlar. Geleneksel yalıtım uygulamalarına göre malzemenin uygulama alanına nakliyesi ve depolanmasından, işçilik maliyetlerinden, zamandan ve enerjiden tasarruf ettirir. Sprey poliüretan köpük çevre dostudur; elektrik enerjisi, doğalgaz enerjisi ve fosil yakıt tüketimini azaltarak enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardımcı olur.

Neden Sprey Poliüretan Köpük

Sprey köpük uygulaması ile ısı köprülerini ortadan kaldıran püskürtme poliüretan geleneksel yalıtım uygulamalarına göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar! Ama, sprey poliüretan köpük yalıtımını seçmek için daha çok neden vardır.

Daha Az Kalınlıkla Yüksek Yalıtım Daha Düşük Isı İletkenlik Katsayısı Sprey poliüretan köpük uygulaması, kesintisiz yalıtım ve daha düşük ısı iletkenlik katsayısı özelliği ile daha iyi yalıtım yapılmasına olanak sağlar.Kolay Nakliye ve Uygulama Sprey poliüretan uygulama alanına özel mobil araç içerisinde ek bir nakliye ödenmeden ulaştırılır. Mobil izolasyon aracı içerisinde bulunan özel donanımlı makine ve 2 bileşenli sıvı poliüretan köpük malzemesi 75 metrelik ısıtıcılı hortum yardımıyla uygulama alanına taşınarak, yüksek basınç altında özel sprey tabancası ile poliüretan köpük uygulama yüzeyine sprey olarak uygulanır.

Daha Hızlı Uygulama

Geleneksel yalıtım uygulamalarına göre daha az personel ile daha fazla alanın yalıtımına olanak sağlar. Sprey poliüretan köpük mobil izolasyon aracı ile günde 5001.500 m² alanın yalıtım uygulaması gerçekleştirilir.

Dayanıklılık

Sprey poliüretan köpük diğer yalıtım malzemelerine göre daha dayanıklı olduğu için uzun süreli performans sağlar. Çok güçlü baskı dayanımına sahip olduğu için yaya trafiğine açık teras ve garaj uygulamalarında benzersizdir. Üzerinde yüründüğünde esneme ve ses yapmaz, su ile temasında bozulmaz.

Çok Yönlü UygulamaSprey poliüretan köpük yeni veya eski yapılarda temelden çatıya kadar her noktada kullanıldığı gibi daha farklı alan­ların yalıtımında da rahatlıkla uygulanır:
• Endüstriyel çatı yalıtımı
• Deniz taşıtları yalıtımı
• Hayvansal barınak yalıtımı
• Soğuk hava deposu yalıtımı
• Boru hattı yalıtımı
• Tank-silo yalıtımı
Sprey köpük uygulaması ile ısı köprülerini ortadan kaldıran püskürtme poliüretan köpük geleneksel yalıtım uygulama­larına göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar! Sprey poliü­retan köpük yeni veya eski yapılarda temelden çatıya kadar her noktada çatı yalıtımı, teras yalıtımı, temel perde yalıtı­mı, katlar arası yalıtım, dış cephe yalıtımı (mantolama) kul­lanıldığı gibi sprey poliüretan daha farklı alanların endüst­riyel çatı yalıtımı, deniz taşıtları yalıtımı, hayvansal barınak yalıtımı, soğuk hava deposu yalıtımı, boru hattı yalıtımı, tank-silo yalıtımı uygulamalarında da rahatlıkla uygulanır.

Uygulma Alanları Çatı Yalıtımı - Alttan
Enerji maliyetlerinin yükseldiği günümüzde Polisprey Poli­üretan köpük uygulaması, eskiyen ve ısı yalıtımı, su yalıtımı eksikliği bulunan çatıyı yeniden yapmaya ihtiyaç duyma­dan, kapalı hücre yapısı sayesinde hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı özelliği ile benzersiz çatı yalıtımı ve konfor sağ­lamaktadır. Mevcut olan evlerin çatı kirişleri normalde sa­dece 10-14 cm kalınlığında olduğundandolayı, çatı kiriş­lerinin arasına sıradan malzemelerle uygulanan ısı yalıtımı uygulamaları hem uygulama biçimi hem de bugünkü ısı yalıtımı ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değildir.

Polisprey poliüretan köpük malzemesinin düşük bir ka­lınlıkla son derece düşük ısı iletkenliği ve yüksek ısı yaltım performansı, hem zaman hem de para olarak maliyetli olan çatı alanlarının ısı yalıtımı uygulamalarına olanak sağ­lamaktadır. Püskürtme poliüretan köpük, zahmetli kesme ve monte etme işlemlerine gerek olmadan ahşap çatı kiriş­lerinin arasına veya beton zemin üzerine yüksek basınç al­tında özel sprey tabancası ile püskürtülür. Böylece, normal yalıtım malzemeleri döşendiği zaman meydana gelen ener­jiyi israf eden ek yerleri olmadan yüksek ısı yalıtımı ve hava geçirmez bir poliüretan köpük yalıtım tabakası elde edilir.
• Hava geçişini engeller.
• Su yalıtımı ve ses yalıtımına olanak sağlar.
• Böcek, haşere barındırmaz ve anti bakteriyeldir.
• Su ile temasında bozulmaz, çürümez ve koku yapmaz.
• Isı köprülerini ortadan kaldıran kesintisiz yalıtım sağlar.
Dış Cephe Yalıtımı
Dış duvarlar, normalde binaların içinden ısının oldukça de­netimsiz şekilde çıkabildiği en büyük yüzeylerdir. Her yıl 1m² yalıtılmamış duvardan 100-150 kilowatt saat arasın­da elektrik enerjisi veya 10-15 metreküp gaza tekabül eden ısıtma enerjisi yalıtılmamış duvarlardan kaybolur. Bu da polispreypoliüretan köpük dış cephe ısı yalıtımıyla en faz­la %90 azaltılabilir. Sprey poliüretan köpük ile dış cephe ısı yalıtımı uygulamaları iskele veya vinç yöntemi yardımıyla çok hızlı şekilde tamamlanır. Geleneksel ısı yalıtımı uygula­malarının iskele kurularak gerçekleştirilemediği kör cephe alanlarda sprey poliüretan köpüğün vinç yardımıyla uygu­lanabiliyor olması uygulama zorluğunun olduğu alanlarda da sprey poliüretan köpük ile dış cephe ısı yalıtımı uygula­malarını hızlı ve benzersiz kılıyor. Püskürtme poliüretan köpüğün uygulandığı yüzey formu önemsizdir. Yüzey formu hangi şekilde olursa olsun hiç­bir yapıştırıcıya ve mekanik sabitlenmeye ihtiyaç duyma­dan yüzey formunu alarak kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerini yok ederek yapışır. Çok güçlü yapışma özel­liğine sahip olduğu için darbe, sarsıntı, tektonik hareketler ve titreşimlerden etkilenmez. Esnektir, yapıyla birlikte çalı­şır. Yapışan köpüğün ömrü bina ile eş değerdir. Sprey poliüretan köpük uygulaması ile ısı yalıtımı gerçekleştirilmiş dış cephe üzerine son kat olarak uygulanan dekoratif kap­lama seçenekleri (sıvaboya, kompozit dış cephe giydirme, granit veya doğal taş kaplama vs.) yapıyı suya, mekanik et­kilere, aşınmaya ve güneşin ultraviyole etkilerine karşı ko­rumuş olur.
• Yüzeyde dübel delmesine gerek yoktur.
• Isı köprülerini ortadan kaldıran kesintisiz yalıtım sağlar.
• Su ile temasında bozulmaz ve uygulandığı yerden ay­rışmaz.
• Su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes alma­sını sağlar.
• Günde 500-750 m² alanın ısı yalıtımı kaplaması yapıl­masına olanak sağlar.Teras Yalıtımı
Yeni ve mevcut binalardaki teras çatı alanları sprey poliüre­tan köpük temel uygulama alanlarından biridir. Teras çatı alanları aşırı sıcaklık değişiklikleri, kar, rüzgar ve yağmu­ra maruz kalma gibi çok farklı koşullara dayanmak zorun­da olduğundan dolayı, teras çatıların yalıtım uygulamala­rında kullanılacak malzeme tespiti önemlidir. Teras çatının püskürtme poliüretan ile kaplanmasının,
geleneksel yalıtım yöntemleriyle karşılaştırıldığında, zaman olarak %80’e va­ran tasarruflar getirdiği ve yatırım maliyetleri yönünden de %50’ye varan tasarruflar sağladığı kanıtlanmıştır. Özellikle önemli alanlar ve kubbeli yerler veya parapetlerin üzerinde ulaşılması zor olan alanların yalıtımı kolayca ya­pılabilmektedir. Üzerinde yürünmez teras alanlarında kaplı bulunan bitüm uygulanmış eski çatı kaplamasının üzerine kolayca püskürtülebilir. Poliüretan köpük çok çabuk sertle­şir ve birkaç dakika sonra üzerinde yürünebilecek hale ge­lir. Daha sonra, Sprepur Polyurea veya poliüretan kapla­ma seçenekleri ile UV koruma uygulanarak hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı sağlanmış olur. Üzerinde yürünür teras çatı uygulamalarında ise uygun şap uygulaması sonrasında seramik veya Sprepur Polyurea uygulanabilir.
• Günde 750-1,500 m² uygulama kapasitesi.
• Mekanik sabitlemeye ihtiyaç duyulmadan yapışır.
• Üzerinde yüründüğünde esneme veya ses yapmaz.
• Isı köprülerini ortadan kaldıran kesintisiz yalıtım sağlar.
• Duvar-baca dipleri, girinti ve çıkıntılara kolay uygulan­ma.Temel Yalıtımı
Temel perde beton yüzeylerinde kullanılan geleneksel sis­tem su yalıtımı ve ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılan malzemelerin ek yerli olmaları, sıcak soğuk genleşmesin­den kaynaklı nedenlerle ek yerlerinde zamanla açılmalar ol­masına ve kötü işçilikten kaynaklı detay noktaların gözden kaçabilme olasılıkları yapılan uygulamaların zamanla yeter­siz kalmasına neden olmaktadır. Polisprey poliüretan kö­pük malzemesinin düşük bir kalınlıkla son derece düşük ısı iletkenliği ve yüksek ısı yalıtımı performansı temel perde alanlarında da benzersizdir.
Temel perde beton yüzeyine, hiçbir yapıştırıcıya ve me­kanik sabitlemeye ihtiyaç duymadan yüksek basınç altın­da püskürtülerek uygulanan poliüretan köpük uygulandı­ğı detay noktalarında, girinti ve
çıkıntılara kolay ulaşabilme yeteneği ile yatay ve düşey bütün yüzeyde iğne deliğinin bile kapandığı ekyersiz bir yalıtım örtüsü meydana getirir. Sprey poliüretan köpük çok güçlü yapışma özelliğine sahip olduğu için darbe, sarsıntı ve titreşimlerden etkilenmez. Es­nektir, yapıyla birlikte çalışır. Temel perde beton yüzeyleri, üzerine uygulanan sprey poliüretan köpük sonrasında yük­sek esneme, yüksek yırtılma ve yüksek kimyasal dayanım­lı Sprepur Polyurea ile ek yersiz kaplanarak ısı ve su yalıtı­mı
sağlanmış olur.
• Kesintisiz ısı ve su yalıtımı sağlar.
• Asit, baz ve tuzlu ortamlara dayanıklıdır.
• Buhar bariyeri kesinlikle gerekli değildir.
• Günde 750-1.500 m² uygulama kapasitesi.
• Su ile temasında bozulmaz, çürümez ve koku yapmaz.
 
 
Pro WEB