Poliüretan Enjeksiyon
Poliüretan enjeksiyon genel olarak,metro tünelleri, bodrum, sığınak, asansör kuyusu, temel, perde duvar, yer altı sularını tersi yönden gelen suyun durdurulması için geliştirilmiştir.

Poliüretan enjeksiyon kimyasalları esnek yapıda suyla temas halinde hızlı reaksiyon gösteren kapalı hücre yapısına sahip su yalıtım kimyasalları olarak bilinir.

Yer altı sularının geldiği kılcal çatlakları ve boşluklarını doldurarak mükemmel su izolasyonu sağlar, bu sayede poliüretan reçinesi ile enjeksiyon uygulaması sistemi toprak altı ve yer altı sularına müdahale imkanı sağlar.

Poliüretan Enjeksiyon çeşitleri sıvı akışkan olanlar çatlakların doldurulması için kullanılmaktadır. Yoğun olan poliüretan enjeksiyonlar ise dilatasyon ve benzeri boşlukların doldurulması amacıyla kullanılmaktadır.

Poliüretan Enjeksiyon Nasıl Uygulanır ?

Poliüretan enjeksiyon etmek için motorlu veya hidrolik yüksek basınçlı makine olması gerekmektedir.

Özellikleri

 • Enjekte edildikten sonra su ile reaksiyona girerek şişer.
 • Genel olarak iki bileşenden oluşur.
 • Tek komponent haline getirilerek kullanılabilir.
 • Sıvı olduğundan tüm çatlakları doldurur.
 • Su ile temas halinde reaksiyon başlar.
 • Reaksiyon hızı (köpük oluşumu), reçine karışımı arttırılarak arttırılabilir.
 • Esnektir çatlak ve boşluk içerisinde çalışabilir.


AKRİLİK JEL ENJEKSİYON UYGULAMASI

Akrilik esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, jel oluşturarak beton içerisindeki çatlaklarda su akışını durduran enjeksiyon malzemesidir.Yapılarda inşaat sırasında ya da kullanımda oluşan çatlaklar, soğuk derzler gibi hatalar nedeniyle ortaya çıkan izolasyon problemine karşı geliştirilen ve %100 kesin sonuç alınan jel enjeksiyon su yalıtımı yöntemidir.

KULLANIM ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

 • Zeminin kılcal çatlaklarının doldurulmasında
 • Kumlu zeminlerde ve kayaçlara ön enjeksiyonda
 • Kumlu ve kayaç zeminlerin stabilizasyon uygulamasında
 • Tünel kaplama betonlarında ve diyafram duvarlarındaki aktif suların durdurulmasında kullanılır.
 • Akışkanlık yüksektir bu sayede mikron düzeyindeki en küçük kılcal çatlakları da doldurarak problemi çözer.
 • Enjeksiyon sırasında ve sonrasında hacim değiştirmez bu sayede sorunlu bölgede uygulama sonrası problem büyümez.
 • Sertleşmez uygulama sonrası yıllar geçse de sertleşmeyen ürünümüz binaların yıllar içinde yer kabuğu hareketleri ya da fiziksel sarsıntılarına tepki vererek yırtılma, kırılma ve kopma yapmayacağından uzun yıllar kesin çözüm sağlar.
 • BİNA KALDIRMA ( building lifting )


Yakın civardaki derin temel kazıları, farklı zemin tiplerine oturan temellerde veya dolgu malzeme üzerine oturan temellerde meydana gelen zemin oturmalardan dolayı yapılarda çatlamalara sebep olmaktadır. Bu oturmaları önlemek için yapı temellerini güçlendirmek gerekmektedir. Oturmuş olan yapılarda Poliüretan ürünler ve teknolojik ekipmanlar kullanılarak zemine enjeksiyon uygulaması ile ürünler zemindeki boşluklara dolar, genişleyerek zemini sıkıştırır, güçlendirir ve yapıyı yukarı doğru hareket ettirerek eski konumuna getirir ve zayıf zeminlerin taşıma güçlerini arttırır.

Cemre Enjeksiyon; bu tip problemleri, poliüretan gibi kimyasal enjeksiyon ürünlerini uzman kadrosu ve teknolojik alt yapısını bir arada kullanarak çok hızlı bir şekilde sonuçlandırmakta, optimum çözümler üretmektedir.

EPOXY ÇATLAK ENJEKSİYONU

Epoksi Enjeksiyon, betonarme yapıların taşıyıcı kolon ve kirişlerinde oluşan çatlakların kapatılmasında ve onarılmasında en etkili enjeksiyon yönetimidir. Zemin onarımlarında çoğunlukla epoksi zemin kaplama uygulaması yapılmaktadır. Epoksi Malzemesinin Tanımı ve Özellikleri: Epoksi, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Onarım sırasına uygun çatlakların doldurulmasında, sonradan betonun içine eklenecek çelik donatıların yerleştirilmesinde kullanılır. Betonarme içine saplanan donatılar için çekme mukavemetleri oldukça yüksektir. Epoksi, aynı zamanda bir yüzey kaplama ürünüdür. Ayrıca, boya veya astar olarak da kullanılır. Genellikle iki komponetli olan epoksiler diğer termoset plastikler gibi belli bir süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve takiben bir hafta içinde kür alarak final sertliğine ulaşır. Geniş renk yelpazesi olan epoksi, antibakteriyel özelliğine sahiptir. Estetik görünümü ile kimyasal mekanik mukavemeti olumlu sonuçlar verir. Düşük viskozitelidir. Solvent içermez. Suya, aside ve alkaliye direnci çok yüksektir, zamanla direnç özelliğini yitirmez.

UYGULAMA ALANLARIMIZ
 
TÜNELLERDE SU YALITIMI

Tüneller inşaat sektöründe büyük yatırım maliyeti olan ve yüksek bilgi birikimi ve mühendislikle inşa edilen yapılardır.Kara ve demir olu taşımacılığında ulaşımı en kestirme ve güvenli hale dönüştüren bu yapıların en büyük düşmanı su sızıntılarıdır. Bu
yapılar zaman içinde yer kabuğu hareketleri ve tüneli kullanan taşıtların rtaya çıkardığı titreşimler nedeniyle çatlaklar oluşmakta ve yeraltı suları ve yağmur sularına karşı savunmasız hale gelmektedir. Tünel içine giren su hem ulaşımdaki araçların hem de tünelin güvenliğini tehlike atmaktadır.

HAVUZLARDA SU YALITIMI

Gerek yüzme havuzları gerek süs havuzları yapılarda konfor ve güzellik sağlamanın yanında oluşabilecek su sızıntıları ile bir
çileye dönüşebilir. Havuzlarda dilatasyonlardan, çatlaklardan ve savaklardan kaçan su binanızda istenmeyen bir noktada ortaya çıkabilir. Su kaçağı sorunlarını doğru tespitler yaparak jel enjeksiyon ile çözüyor ve uzun yıllar garanti veriyoruz.
 
SU DEPOLARINDA SU YALITIMI

Günümüzde şehirler ve otel, hastane gibi büyük binalar içme sularını önce kendi depolarına alıyor daha sonra kullanıyorlar. Bu depolama alanları büyük beton bloklardan oluşmaktadır. Betondaki çatlaklardan sızan sular ise hem su kaybına yol açmakta hem de binalarda istenmeyen yerlerde ortaya çıkabilmektedir. Jel enjeksiyon yöntemi ile bu beton çatlaklarındaki en ince kılcallara bile müdahale edilip, yapının su izolasyonu çözülebilmektedir.

ASANSÖR KUYULARINDA SU YALITIMI

Asansör kuyuları binanın zemin kotunun daha altında bulunduğundan yalıtımsız bir alan olabiliyor ya da asansör ekipmanlarının montajı sırasında izolasyonlu alana zarar verilebiliyor. Bu nedenlerden ötürü asansör kuyuları su ile dolmaktadır. Asansör kuyusundaki su yasal olarak problem olmanın yanında kullanıcının can güvenliği konusunda da problem teşkil etmektedir. Asansör kuyusundaki zemin ve yan perde birleşim yerleri ve asansör çevresinde enjeksiyon yaparak sorunları çözüyor ve garanti veriyoruz.

BODRUM KATLARDA SU YALITIMI

Yapılar yer üstünde olduğu gibi yeraltında da çok katlı olarak inşa edilmektedir. Özellikle deniz seviyesinde ya da yeraltı su havzalarında yapılan inşaatlarda bodrum katlardaki su sızıntısı yapı kullanım ömrünü azaltmakla birlikte kullanıcı konforunu ve sağlığını da tehdit etmektedir.Genelde temel betonu ile yan perde duvarlarının farklı zamanlarda yapılmasından      
dolayı oluşan soğuk derz kaynaklı olmakla birlikte perde ve zemindeki uygulama hataları ya da binaların çalışması ve yer kabuğu hareketleri nedeniyle problemler oluşmaktadır. Jel enjeksiyon yöntemi ile,bodrum katlardaki su kaçağı ve su sızması problemlerine karşı garantili çözüm sunuyoruz.

DİLATASYONLARDA SU YALITIMI

Yapıların yatay ve düşey hareketlerden daha az etkilenmesi ve yapının tamamının hasar görmemesi açısından belli uzunluktan sonra yapılar bir bütün olmaktan çıkarılıp ayrı bir yapı olarak inşa edilir (edilmelidir). Bırakılan bu boşluklar doğru izole edilse bile zaman içinde farklı çalıştıklarından ya da yer kabuğu hareketlerinden dolayı bu bölgelerde su kaçakları veya su sızıntıları olabilmektedir.
Biz dilatasyonlarda jel enjeksiyon materyali olarak sertleşmeyen ve binanın iki tarafına tutunan yüksek esneme kapasiteli ürün kullanarak çözüme ulaşıyoruz.Bütün bu işlem yapılırken tadilat gerektirecek kırma işlemi yapılmayarak zararı minimuma indiriyoruz.

OTOPARKLARDA SU YALITIMI


Otoparklar genellikle izolasyon konusunda en sıkıntılı bölgelerdir. Doğru yapılmış bir izolasyon olsa dahi zamanla araç geçişlerindeki titreşimle binalarda çatlamalar olabilmekte ve otoparklarda su kaçakları veya su baskınları olabilmektedir. Otoparklar genel olarak yapıların alt katlarında bulunduğundan yeraltı suyu bazen de üstte bulunan bahçe veya havuz gibi yapılardan kaçan sular nedeniyle sıkıntı yaratmaktadır. Uzun yıllar boyu garantili jel enjeksiyon yöntemi ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyoruz.

TEMELLERDE SU YALITIMI

Yapıların zemin kısmında yeralan temel bölgesi konum itibariyle su izolasyonuna en çok ihtiyaç duyulan alanlardır. Özellikle deniz seviyesinde ya da yeraltı su havzalarında yapılan inşaatlarda temeldeki su sızıntısı yapı kullanım ömrünü azaltmakla birlikte kullanıcı konforunu ve sağlığını da tehdit etmektedir. Bina temeli atılırken yapılacak düzügn bir jel enjeksiyon su yalıtımı ile bina temeli uzun yıllar boyunca su yalıtımı yapılmış şekilde daha güvenli olacaktır.

PERDE BETONDA SU YALITIMI

Yapılardaki yan duvarları oluşturan perde betonlar kimi zaman toprağa dayalı olarak yapılabiliyor. Perde duvardaki mikron düzeyindeki çatlaklar da zamanla topraktaki suyun bina içine taşınmasına yol açıyor. Bu yapının ömrünü azaltmakla birlikte kullanıcı konforunu ve sağlığını da tehdit etmektedir. Perde beton su yalıtımını, jel enjeksiyon yöntemi ile yapıp, su kaçaklarını tamamen önlüyoruz.

 
 
Pro WEB